sponsorklks

Verslagen

Smiley face Gekwalificeerde schippers gezocht voor zomer veerponten.

De organisatie Uiterwaarde exploiteert een aantal recreatieve zomerveren in het Rivieren gebied van de grote rivieren.

Daarvan varen er drie op de Waal te weten Varik, Druten en Beuningen. Voor deze veren zoeken zij gekwalificeerde schippers met een Grootvaarbewijs II, of een Rijn-patent.

Uiterwaarden is bereid te faciliteren in competentie verplichting handeling, omdat dit leeftijd afhankelijk is: van 55 tot 69 om de vijf jaar en na 70 ieder jaar. 
De organisatie kent ook een dagvergoeding toe en een kilometer vergoeding tot een max van 80 km. naar het vaargebied.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij mw. Ellen van der Burg communicatie van organisatie Uiterwaarde, tel. 0344-681644 of per email: e.burg@uiterwaard.nl

Contactpersoon voor de VOR: de heren Michel Gobbel  michel.goppel@kpnmail.nl  en/of Harry Hoefnagel  harryhoefnagel@hotmail.com .

Remote sensing en veilig internetgebruik plus bezoek Space Expo

Op 13 maart worden voor VOR-leden in Noordwijk twee interessante presentaties gegeven over Remote sensing en veilig internetgebruik. Remote Sensing heeft betrekking op  meten op afstand. Het gebruik van satellieten om metingen te doen aan het aardoppervlak maakt hiervan deel uit.

Twee deskundigen op dit gebied hebben zich bereid verklaard hierover voorlichting te geven.
Peter van Dijk van de CIV uit Delft werkt als analist van het Security Operations Center (SOC) van Rijkswaterstaat CIV (Centrale Informatievoorziening). SOC speelt in Nederland een prominente rol bij het beveiligen van de informatievoorziening van de overheid. Peter werkt aan de bewustwording bij RWS van de gevaren van IT-gebruik

Anneleen Oyen, senior adviseur bij RWS-CIV, adviseert op welke wijze satellietbeelden in de werkprocessen van RWS toegepast kunnen worden om te voorzien in de behoefte aan geografische informatie.

Aansluitend zal onder leiding van twee gidsen een bezoek worden gebracht aan Space Expo.
Maak gebruik van de gelegenheid op de hoogte te blijven van (veilig) internet en achtergronden en ontwikkelingen.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Mededeling van het bestuur.
 
Op woensdag 20 februari 2019 houdt de vereniging de Algemene Vergadering

Het bestuur nodigt u van harte uit tot bijwoning van deze vergadering. Omdat het LEF niet meer beschikbaar is en een vergaderzaal van gebouw Westraven in Utrecht een maximale capaciteit heeft van 80 personen, is gekozen voor een

             alternatieve locatie:
NDC Den Hommel , Kennedylaan 9 te 3533 KH Utrecht.

Twee bestuursleden treden volgens rooster af, zijn herkiesbaar en worden door het bestuur voor herbenoeming voorgedragen. Uiteraard hebben ook leden de mogelijkheid kandidaten voor een bestuursfunctie voor te dragen, dan wel zichzelf kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie (tot 13 februari a.s.!). 

De volledige uitnodiging met het programma, nadere gegevens en de link naar de jaarstukken vindt u via onderstaande link.

Via de agenda kunt u zich alsnog voor de vergadering opgeven. Aanmeldingen dienen uiterlijk maandag 18 februari binnen te zijn.

Excursie O.V. knooppunt Utrecht

In 2011 is begonnen met een 5 jaar durende ombouw van het NS station naar een OV-terminal, berekend voor 100 miljoen reizigers per jaar. De nieuwe "OV-Terminal" wordt een integraal centraal station dat binnen één gebouw de afhandeling regelt voor trein, sneltram en bus. Deze terminal zal naar verwachting het drukste station van Nederland blijven.

Het oude station verwerkte ongeveer 65 miljoen reizigers per jaar. Naar verwachting zal het aantal reizigers doorgroeien naar ongeveer 100 miljoen per jaar tussen 2025-2030. Deze verwachtingen hangen samen met de voortgaande groei van de stad Utrecht, onder meer door de ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel Leidsche Rijn waarvoor tevens Randstadspoor is ontwikkeld. Bovendien wordt het busstation grotendeels naar de westzijde van het station verplaatst waardoor het aantal busreizigers dat (van en naar Hoog Catharijne) door het stationsgebied zal gaan lopen waarschijnlijk gaat toenemen.

Assistent Stationsmanager van Utrecht Centraal, de heer Ramon Solar Kluwen zal op 22 maart a.s. geïnteresseerde  VOR-leden een rondleiding geven door het station geven en vertellen over heden, verleden en toekomst van deze enorme voorziening.

Laat u voorlichten over dit grote project op het gebied van het openbaar vervoer en neem vast een kijkje in de toekomst.


Ondertekening convenant RWS-VOR

Het VOR bestuur en de Directeur Generaal van Rijkswaterstaat ondertekenen op 5 december 2018 het convenant Rijkswaterstaat - VOR .

Hierin zijn de beiderzijdse afspraken en de jaarlijkse bijdrage van de Rijkswaterstaat aan de VOR vastgelegd voor de jaren 2019 tot en met 2022.