sponsorklks

Verslagen

Smiley face RWS verbindt

Het nieuwe nummer van RWS verbindt is uit en ook voor VOR-leden te lezen via deze link.

Een belangrijk onderwerp is deze keer: "Hoe pakken we de vergrijzing aan". Als VOR-leden lijken wij daar weinig aan te kunnen bijdragen, maar uiteraard zijn we als vereniging geïnteresseerd in het wel en wee van onze (oud-) werkgever. Veel leesplezier.

Excursie O.V. knooppunt Utrecht

Op 22 maart werd een rondleiding gegeven door het nieuwe O.V. knooppunt Utrecht. De belangstelling was zo groot, dat voor 27 september deze activiteit opnieuw is georganiseerd.

In 2011 is begonnen met een 5 jaar durende ombouw van het NS station naar een OV-terminal, berekend voor 100 miljoen reizigers per jaar. De nieuwe "OV-Terminal" wordt een integraal centraal station dat binnen één gebouw de afhandeling regelt voor trein, sneltram en bus. Deze terminal zal naar verwachting het drukste station van Nederland blijven.

Het oude station verwerkte ongeveer 65 miljoen reizigers per jaar. Naar verwachting zal het aantal reizigers doorgroeien naar ongeveer 100 miljoen per jaar tussen 2025-2030. Deze verwachtingen hangen samen met de voortgaande groei van de stad Utrecht, onder meer door de ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel Leidsche Rijn waarvoor tevens het Randstadspoor is ontwikkeld. Bovendien wordt het busstation grotendeels naar de westzijde van het station verplaatst waardoor het aantal busreizigers dat (van en naar Hoog Catharijne) door het stationsgebied zal gaan lopen waarschijnlijk gaat toenemen.

Assistent Stationsmanager van Utrecht Centraal, de heer Ramon Solar Kluwen en zijn collega zullen op geïnteresseerde  VOR-leden een rondleiding geven door het station geven en vertellen over heden, verleden en toekomst van deze enorme voorziening. Leden die voor de bijeenkomst in maart op de wachtlijst stonden hebben als eerste de gelegenheid gekregen zich in te schrijven

Laat u voorlichten over dit grote project op het gebied van het openbaar vervoer en neem vast een kijkje in de toekomst.

Erf-wijzer

Wat kan ik bij testament regelen en hoe regel ik het goed?

De afgelopen 10 jaar zijn er diverse wijzigingen geweest in het erfrecht. Wordt u er nog wijs uit?
Heeft u in het verleden een testament opgesteld, dan is het wellicht een goed idee om dit oude testament te laten toetsen of deze nog voldoet aan de nieuwe voorwaarden. Heeft u geen testament? Dan is het misschien handig om te horen wat dit voor u betekent.
Laat uw erfgenamen niet onaangenaam verrast worden door onverwachte kosten, onduidelijkheden of gevolgen, die u niet gewenst zou hebben.

Wellicht zijn er in de jaren wijzigingen ontstaan in verhoudingen of relaties waardoor een testament misschien aangepast zou moeten worden? Is de persoon, die u heeft aangewezen om uw nalatenschap te regelen daar misschien niet meer toe in staat of bereid?

Mevrouw mr. Mariëlle Lindeboom, kandidaat-notaris familierecht is bereid gevonden op 11 september voor de VOR uitleg te geven over het huidige erfrecht. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: vererving volgens een testament en vererving zonder een testament, de achterblijvende partner en de wettelijke verdeling, erfrecht kinderen, schenking en executeur testamentair.

In het tweede deel van de middag is er aandacht voor het werk van de Stichting Sociaal Fonds (SSF) van het Ministerie Infrastructuur en Water.
Regel tijdig dat uw wensen zo worden uitgevoerd als u die in gedachten had.

Bouw Zeesluis IJmuiden en rondvaart door de havens van IJmuiden.

Na het grote succes van vorig jaar organiseert de VOR op vrijdag 20 september 2019 op veler verzoek nogmaals een bezoek aan de bouw van grootste zeesluis ter wereld en een rondvaart door de havens van IJmuiden.

Omdat het bouwen van de sluis plaats vindt op een kleine oppervlakte en veelal onder water, is een bezoek aan het bouwterrein niet mogelijk. Daarom is SHIP ontwikkeld, want hier kunnen we zien hoe de bouw wordt aangepakt en hoe ver de bouw is gevorderd.

In SHIP is een permanente tentoonstelling en verzorgen deskundige rondleiders een boeiend programma met een excursie, vertoning van een film en lezingen. Vanaf het dakterras en vanuit het  restaurant in het SHIP heeft u een prachtig uitzicht op het project

‘s Middags gaan we aan boord van de rondvaartboot voor een vaartocht door de havens van IJmuiden, waar u uitleg krijgt over het havencomplex.

Maak gebruik van deze gelegenheid! 


 

Site bijgewerkt op 18 juli 2019

11 juli 2019 De heer Peter Dessens

voor meer informatie kijk bij de familieberichtendiashow van het laatst ontvangen verslag
Verslag stadswandeling Weert

Smiley face College zonnepanelen (deel 2) , energieopslag en klimaatakkoord

In Maart 2018 werd door prof. Arno Smets, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft een college gegeven over zonnepanelen. Dit werd door velen van ons als zeer leerzaam en interessant ervaren.